Close

Informacje

Surowe kary za fikcyjne faktury

Sejm przyjął ustawę o zmianie kodeksu karnego wprowadzającą nowe przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. …

Monitoring przewozu towarów

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Towary objęte ustawą to m.in. p…

Zmiana akcyzy na samochody

Zmianie ulegnie kryterium kwalifikacyjne danego samochodu do określonej stawki akcyzy. Projekt ustawy zakłada objęcie p…

Odliczenie strat przez 15 lat

Projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza nowy okres możliwości odliczania strat. W obecn…

Informatyzacja spółki z o.o.

9 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie usprawniające proces zakładania i podejmowania czynności w spół…

Artykuły

Biznes

Podatki