Close

Informacje

Uproszczenie deklaracji VAT

Do Sejmu trafił projekt ustawy mający uprościć procedurę rozliczania podatku obrotowego VAT. Zasadniczą zmianą ma b…

Awizo musi być dokładne

Awizo sądowe musi dokładne i precyzyjnie wskazywać aktualne imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania adresata…

Surowe kary za fikcyjne faktury

Sejm przyjął ustawę o zmianie kodeksu karnego wprowadzającą nowe przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. …

Monitoring przewozu towarów

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Towary objęte ustawą to m.in. p…

Zmiana akcyzy na samochody

Zmianie ulegnie kryterium kwalifikacyjne danego samochodu do określonej stawki akcyzy. Projekt ustawy zakłada objęcie p…

Artykuły

Biznes

Podatki