Close

Informacje

Obniżka VAT na e-publikacje

Rząd planuje obniżyć stawki podatku od towarów i usług. Planowana zmiana ma na celu obniżenie stawek podatku VAT na …

Uproszczenie deklaracji VAT

Do Sejmu trafił projekt ustawy mający uprościć procedurę rozliczania podatku obrotowego VAT. Zasadniczą zmianą ma b…

Awizo musi być dokładne

Awizo sądowe musi dokładne i precyzyjnie wskazywać aktualne imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania adresata…

Artykuły

Biznes

Podatki